Kariera

MST Sp. z o.o. Sp. k., producent komponentów oświetleniowych, poszukuje pracowników na stanowiska:

Osoby zainteresowane naszą ofertą powinny przesłać swoje CV i list motywacyjny na adres:

MST Sp. z o.o. Sp.k.
Dział Personalny
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
hr@mst.pl

z adnotacją nazwy stanowiska.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji oraz przedkładanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych przez spółkę MST sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kętrzynie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Niezależnie od powyższej zgody, jeśli jesteś zainteresowana/-y umieszczeniem Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy na okres 12 miesięcy (na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych przez nas w tym okresie), proszę o dopisanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji oraz przedkładanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez spółkę MST sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kętrzynie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym również na inne stanowiska pracy) w okresie 12 miesięcy od dnia udzielenia niniejszej zgody.”

Klauzula informacyjna dot. ogłoszenia o rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w dokumentach rekrutacyjnych jest spółka MST sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Chrobrego 8, 11-400 Kętrzyn dalej jako: „MST”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.odo@mst.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
 4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko podane przez Panią/Pana w aplikacji, zaś gdy wyraziła/ł Pani/Pan na to odrębną zgodę – także w ewentualnych dalszych procesach rekrutacyjnych w ciągu 12 miesięcy od dnia wyrażenia takiej zgody (wówczas umieścimy Pani/Pana dane w naszej bazie kandydatów do pracy, co pozwoli nam w przyszłości skorzystać z tych danych i skontaktować się z Panią/Panem jeśli będziemy poszukiwali osoby na inne/zbliżone stanowisko pracy).
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na ww. potrzeby odbywa się zatem na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), tj. w związku z dochodzeniem/obroną naszych roszczeń czy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób lub mienia (Pani/pana, naszego lub innych osób).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy udostępnić Pani/Pana dane, są współpracujące z nami podmioty, w szczególności podmioty świadczące usługi rekrutacji lub pośrednictwa pracy, usługi prawne, dostawy rozwiązań teleinformatycznych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a jeśli wyraziła/ł Pani/Pan na to odrębną zgodę – także przez okres 12 miesięcy od wyrażenia zgody na umieszczenie Pani/Pana danych w naszej bazie kandydatów do pracy. Niezależnie od powyższego, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (cofnięcie takie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Wszystkie wskazane prawa może Pani/Pan zrealizować dostarczając nam pisemne żądanie, kontaktując się z nami w tej sprawie mailowo pod adresem: inspektor.odo@mst.pl lub listownie kierując korespondencję na nasz adres z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 9. obecnie nie planujemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).

Specjalista ds. Zakupów

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość podstaw technicznych dot. komponentów elektronicznych
 • Znajomość fundamentalnych zagadnień w zakupach i logistyce
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu dostawcami (praktyczna znajomość technik negocjacji, prowadzenie projektów zakupowych)
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Język angielski komunikatywny
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, nastawienie na realizację powierzonych celów, kreatywność
 • Prawo jazdy kat. B

Obowiązki:

 • Zarządzanie bazą dostawców komp. na poziomie operacyjnym i taktycznym:
  • administrowanie danymi dostawców w systemie ERP,
  • negocjacje handlowe, podpisywanie umów i kontraktów,
  • cykliczne ocenianie dostawców,
  • bieżące usprawnianie współpracy z dostawcami,
  • prowadzenie projektów zakupowych

Oferujemy:

 • Stabilną, odpowiedzialną i interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Szkolenia


do góry

Konstruktor

Oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne), preferowane wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość programów CAD oraz MS Office
 • mile widziana znajomość programów do tworzenia dokumentacji PCB
 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu oświetlenia
 • język angielski komunikatywny (umiejętność czytania dokumentacji technicznej)
 • zdolności organizacyjne, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, nastawienie na realizację powierzonych celów, kreatywność

Obowiązki:

 • prace nad nowymi wyrobami: komponenty do przemysłu oświetleniowego
 • tworzenie i wprowadzanie zmian w dokumentacji wyrobów i komponentów
 • wsparcie dla bieżącej produkcji (m.in. wprowadzanie zmian do wyrobu, zmiany komponentów)
 • wsparcie w procesie badania i certyfikacji wyrobów

Oferujemy:

 • stabilną, odpowiedzialną i interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • szkolenia


do góry

Inżynier Testowania

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe z dziedziny elektroniki, inżynierii oprogramowania, mechatroniki lub pokrewne
 • Wiedza z zakresu elektroniki i systemów wbudowanych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Mile widziane znajomość środowiska LabVIEW, TestStand
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, nastawienie na realizację powierzonych celów, kreatywność

Obowiązki:

 • Analiza specyfikacji i procedur testowania pod kątem implementacji w produkcji
 • Implementacja procedur testowych zgodnie ze specyfikacją
 • Tworzenie skryptów oraz narzędzi testowania używając narzędzi programistycznych
 • Tworzenie raportów walidujących testy przy zwalnianiu nowych wyrobów
 • Analiza statystyczna przebiegu wykonywania procedur i kroków testowych, błędów oraz wyników testów
 • Prowadzenie dokumentacji, praca z narzędziami służącymi do rozwoju oprogramowania oraz sprzętem laboratoryjnym

Oferujemy:

 • stabilną, odpowiedzialną i interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • szkolenia


do góry

Specjalista IT/Administrator IT

Oczekiwania:

 • Bardzo dobra znajomość systemów Windows Server (2012-2019) oraz Windows (7-10)
 • Doświadczenie w administracji Active Directory
 • Doświadczenie w zarządzaniu hostami Hyper-V
 • Wiedza z zakresu technologiach sieciowych TCP/IP, DNS, DHCP, VPN, VLAN
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy z nowych obszarów
 • Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji i pisania procedur obsługi oraz instalacji systemów informatycznych
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej

Obowiązki:

 • Zarządzanie infrastrukturą IT (serwery, urządzenia sieciowe, sieci teleinformatyczne, szafy rozdzielcze, komputery PC, drukarki etc)
 • Zarządzanie bazami danych (MS SQL, Postgres)
 • Administrowanie systemem ERP Graffiti
 • Administrowanie danymi w Active Directory
 • Administrowanie serwerami fizycznymi i wirtualnymi (Windows Serwer/ Linux)
 • Realizowanie projektów IT
 • Wdrażanie i nadzór nad realizacją procedur i instrukcji IT

Oferujemy:

 • Stabilną, odpowiedzialną i interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Szkolenia


do góry

Konstruktor Programista

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie techniczne (informatyka lub pokrewne), preferowane wykształcenie wyższe techniczne
 • Umiejętność tworzenia oprogramowania mikrokontrolerów (firmware)
 • Znajomość języka C#
 • Mile widziana znajomość obsługi przyrządów pomiarowych (oscyloskop, multimetr)
 • Język angielski komunikatywny (umiejętność czytania dokumentacji technicznej)
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, nastawienie na realizację powierzonych celów, kreatywność.

Obowiązki:

 • Prace nad oprogramowaniem do nowych wyrobów (m.in. zasilacze LED, systemy sterowania oświetleniem)
 • Praca nad oprogramowaniem dla klienta końcowego (m.in. aplikacje do konfiguracji zasilaczy LED)
 • Tworzenie i wprowadzanie zmian w dokumentacji wyrobów i komponentów

Oferujemy:

 • Stabilną, odpowiedzialną i interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Szkolenia


do góry

Konstruktor Elektronik

Oczekiwania:

 • Minimum wykształcenie średnie techniczne (elektronika lub pokrewne), preferowane wykształcenie wyższe techniczne
 • Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu oświetlenia
 • Znajomość obsługi przyrządów pomiarowych (oscyloskop, multimetr)
 • Język angielski komunikatywny (umiejętność czytania dokumentacji technicznej)
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, nastawienie na realizację powierzonych celów, kreatywność.

Obowiązki:

 • Prace nad nowymi wyrobami (m.in. zasilacze LED, systemy sterowania oświetleniem)
 • Wsparcie dla bieżącej produkcji (m.in. zwalnianie nowych dostawców, zmiany komponentów)
 • Wsparcie w procesie badania i certyfikacji wyrobów
 • Tworzenie i wprowadzanie zmian w dokumentacji wyrobów i komponentów

Oferujemy:

 • Stabilną, odpowiedzialną i interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Szkolenia


do góry