Career

MST, ltd, limited partnership, a producer of lighting components is looking for candidates for the following positions:

Candidates who are interested in our offer are expected to send a CV and an application letter to the following address:

MST Sp. z o.o. Sp.k.
Dział Personalny
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
ewa.schmidt-kowalewska@mstechnology.pl

We kindly request that you include the following clause in your CV.:

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MST Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Kętrzynie, ul. Chrobrego 8
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor.odo@mstechnology.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Testing Engineer

Requirements:

 • Higher education in electronics, software engineering, mechatronics or related fields
 • Knowledge of electronics and embedded systems
 • Communicative knowledge of English
 • Knowledge of the LabVIEW environment, TestStand is welcome
 • Organizational skills, teamwork skills, communication skills, focus on achieving the goals assigned, creativity

Responsibilities:

 • Analysis of specifications and testing procedures for implementation in production
 • Implementation of test procedures in accordance with the specification
 • Creating scripts and testing tools using programming tools
 • Creating reports validating tests when releasing new products
 • Statistical analysis of the progress of test procedures and steps, errors and test results
 • Record keeping, working with software development tools and laboratory equipment

We offer:

 • stable and interesting job at a responsible position in a young and dynamic team
 • opportunity to develop and increase qualifications
 • trainings


top

Designer Programmer

Requirements:

 • Secondary technical education (IT or related), preferably higher technical education
 • Ability to create microcontroller software (firmware)
 • Knowledge of C #
 • Knowledge of operating measuring instruments (oscilloscope, multimeter) is welcome
 • Communicative English (ability to read technical documentation)
 • Experience in a similar position is welcome
 • Organizational skills, teamwork skills, communication skills, focus on achieving the goals assigned, creativity

Responsibilities:

 • Works on software for new products (including LED power supplies, lighting control systems)
 • Work on software for the end customer (including applications for configuring LED power supplies)
 • Creating and making changes to product and component documentation

We offer:

 • Stable and interesting job at a responsible position in a young and dynamic team
 • Opportunity to develop and increase qualifications
 • Training


top

Electronics constructor

Requirements:

 • Minimum technical secondary education (electronics or related), preferably higher technical education
 • Knowledge of lighting issues will be appreciated
 • Knowledge of operating measuring instruments (oscilloscope, multimeter)
 • Communicative English (ability to read technical documentation)
 • Experience in a similar position is welcome
 • Organizational skills, teamwork skills, communication skills, focus on achieving the goals assigned, creativity

Responsibilities:

 • Work on new products (including LED power supplies, lighting control systems)
 • Support for ongoing production (including releasing new suppliers, changing components)
 • Support in the process of product testing and certification
 • Creating and making changes to product and component documentation

We offer:

 • Stable and interesting job at a responsible position in a young and dynamic team
 • Opportunity to develop and increase qualifications
 • Training


top