Career

Magnetic Systems Technology, ltd, limited partnership, a producer of lighting components is looking for candidates for the following positions:

Candidates who are interested in our offer are expected to send a CV and an application letter to the following address:

Magnetic Systems Technology Sp. z o.o. Sp.k.
Dział Personalny
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
ewa.schmidt-kowalewska@mstechnology.pl

We kindly request that you include the following clause in your CV.:

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magnetic Systems Technology Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Kętrzynie, ul. Chrobrego 8
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor.odo@mstechnology.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Design Engineer

Requirements:

 • we require at least secondary technical education (electronics or information technology); university degree in technical science is preferred
 • knowledge of MS Office package
 • knowledge of lighting issues will be welcome
 • abilities to operate measuring devices (oscilloscope and multimeter)
 • knowledge of English at communicative level (ability to read technical documentation)
 • experience in a similar position is welcome
 • organizational skills, team-work skills, communication skills, creativity, conscientiousness

Responsibilities:

 • work on new produces (among others: LED power supply, lighting control systems)
 • current production support ( among others: dismissing new suppliers, components’ alterations)
 • supporting the process of product testing and certification
 • creating and implementing changes to product and component documentation

We offer:

 • stable and interesting job at a responsible position in a young and dynamic team
 • opportunity to develop and increase qualifications
 • training


top